Výraz CAT (Computer Aided Translation) označuje počítačem podporovaný překlad, díky kterému budou vaše texty překládány vždy stejně se zachováním jednotné terminologie. Jedná se o spolupráci mezi překladatelem a počítačovým programem, který díky překladové paměti (Translation Memory) uchovává již dříve přeložené části textů a v případě opakovaného výskytu vždy nabídne dříve použitý překlad. Program navíc umožňuje tvorbu a využití terminologických slovníků pro každého jednotlivého zákazníka. Překlad i korekturu vždy realizuje daný překladatel nebo korektor, nicméně s pomocí CAT programů vždy dohledá dříve použitý výraz nebo frázi.