Lokalizace je více než jen lingvistický překlad. Jde o komplexní proces, kdy je váš produkt - ať už jde o software, technickou dokumentaci, on-line nápovědu, marketingové texty nebo webové stránky - převeden z jednoho jazyka (zdrojového) do druhého jazyka (cílového), a je zároveň přizpůsoben jazykovým, tržním, kulturním a dalším specifickým zvyklostem dané cílové země.